ساخت کلیدهای کامپیوتری و کددار

سوئیچ های ضد سرقت یا ایموبلایزر (Immobilizer)از جدیدترین و کارآمد ترین سیستم های امنیتی خودرو می باشد که از سال 2000 در بین خودروهای دنیا مرسوم و از سال 1386 برای خودروهای ایرانی اجباری شد. اساس کار این سیستم به این صورت است که به واسطه قفل نرم افزاری که بر رویه ECU تعبیه شده است ، خودرو تنها و تنها با سوئیچ متعلق به خود که حاوی چیپ الکترونیکی که این چیپ از قبل به ECU و سیستم ایموبلایزر خودرو معرفی و برنامه ریزی شده است، روشن می شود . درصورتی که از سوئیچ های دیگری استفاده شود به دلیل عدم شناسایی سوییچ توسط سیستم ایموبلایزر، خودرو حتی اگر استارت هم بخورد روشن نخواهد شد .

چیپی که داخل دسته پلاستیکی سوئیچ تعبیه شده ،نوعی حافظه الکترونیکی می باشد که حاوی کد دسترس یمنحصری است. وقتی کلید داخل سوئیچ خودرو قرار می گیرد ، چیپ با آنتن دور سوییچ ارتباط بی سیمی بر قرار کرده و کد دسترسی خود را به سیستم ایموبلایزر اعلام می کند و در صورت تایید کد ، دستور روشن شدن خودرو به ECU صادر می شود . این فرایند تنها در کسری از ثانیه انجام می شود و کاربر هیچ تاخیری در روشن شدن خودرو خود احساس نمی کند .